Google translator


Hodnotiaca tabuľka BMI Hmotnosť Zdravotné riziko 0 - 19,9 podváha stredné 20 - 24,9 normál. hmotnosť nízke 25 - 29,9 nadváha stredné 30 - 39,9 obezita vysoké >40 extrém. obezita veľmi vysoké

Sample Data-Articles

Stránka vás oboznámi s astrológiou odkazmi na Významné astrologické weby == >> a ponúka možnosť získať najčastejšie požadované produkty, ako sú osobné a partnerské horoskopy a predpovede a konzultácie cez mobil alebo Skype.  
Návod na objednávku je TU.  Nečakajte žiadne zázraky, ale pomôžu vám nájsť správny chod života, šťastie a spokojnosť.

     Človek si často myslí, že sám seba pozná najlepšie, aké má dobré aj zlé vlastnosti. Ale kritiku neprijíma a reaguje na ňu podráždene. Na druhej strane nie je v práci príliš úspešný alebo obľúbený a pripisuje to neprajnosti okolia. Ak sa z osobného horoskopu dozvie, ktoré sú toho príčiny, má príležitosť a dôvod prehodnotiť, čo treba zmeníť. Ak to bude myslieť vážne, podarí sa mu byť v živote úspešnejší, obľúbenejší a spokojnejší.  

     Alebo si predstavte, že človek je dlhé roky do niekoho zamilovaný, ale zdá sa, že beznádejne. Napriek tomu sa usiluje o získanie milovanej osoby a tak stráca najlepšie roky svojho života. A to už nehovorím o nešťastných a rozvedených manželstvách, kedy trpí súčasne viac ľudí a dochádza aj k stagnácii v zamestnaní a zbytočným finančným stratám.

     Podobne je to aj u iných druhov horoskopov.

     Predpovede, osobné a partnerské horoskopy aj konzultácie zvýšia kvalitu vášho života.  Pozrite si ich ukážky v okne nižšie.             Otvorte ich kliknutím na "Čítajte ďalej ..."  a po prečítaní ich zatvorte kliknutím na  "Domov", v lište menu hore vľavo.         

          

                                                                   Predpoveď na 1 rok - ukážka

                                          presnejšie na obdobie od 1. novembra 1914 do 31. decembra 1915

                          pre XY narodeného dd.mm.rrrr o ... hod. ... min. v Rodisko: .......... bydlisko: ..........   

                                                                  Osobné údaje sú vymazané                           

              Ukážka osobného horoskopu

            Osobné horoskopy vychádzajú z vašich údajov o narodení - sú vymazané.     

        Ukážu vaše dobré aj zlé stránky. Poradia vám, ako dobré využiť a zlé zmierniť.

       Meno ....., Narodenie: Dátum ....., Čas ....., Rodisko ....., Bydlisko ......           

                                                                 Obchodné podmienky 

§1 Predávajúci   Ing. Cyril Chorvát, Pri kríži 18, 84102  Bratislava, Slovensko

§2 Kupujúci   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

§3 Tovar      Tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu https://www.horoskopy4u.eu

§4 Objednávka    Kúpna zmluva realizovaná prostredníctvom internetového obchodu vzniká zaslaním potvrdenia o úspešnej platbe na email kupujúceho.

§5 Storno objednávky   Objednávky bez uhradenia objednaných služieb a digitálnych produktov sa považujú automaticky za zrušené.

§6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy   Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto ustanovenie neplatí pre software, ako aj poskytnuté a realizované služby.

§7 Dodacie podmienky   Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť digitálne produkty maximálne do 48h od pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
Forma dodania    Kupujúci po úspešnej platbe dostane e-mail s prílohou, obsahujúcou objednané produkty.

§8 Cena dopravy    Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať 10% zo sumy objednávky, maximálne 10 euro za administratívny poplatok pre odoslanie faktúry poštou v prípade že o to zákazník písomne požiada. Faktúry a ostatné dokumenty sa zasielajú automaticky emailom bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.
 
§9 Záruka a reklamácie    Nakoľko ste mali možnosť prečítať si ukážky jednotlivých produktov aby ste zistili či Vám po stránke obsahu a formy vyhovujú, záruky na dodané produkty neposkytujeme. Vyhradzujeme si právo na opravu chýb, pokiaľ k nim došlo z našej strany použitím nesprávnych vstupných údajov v dôsledku omylov. Takéto chyby opravíme v rozmedzí 2 dní. Návrhy na zrušenie transakcií cez účtovné strediská platobných kariet bez predchádzajúcej emailovej komunikácie neakceptujeme, vzhľadom na povahu digitálneho tovaru.

§10 Ochrana osobných údajov    Kupujúci v procese objednávky vypĺňa registračný formulár v ktorom uvádza najmä svoje meno, adresu, email a ďalšie dobrovoľné údaje (v prípade právnickej osoby aj údaje firmy). Tieto údaje sú uložené v databázach potrebných pre spracovanie objednávky. Potvrdením registrácie v procese objednávky dáva kupujúci súhlas predávajúcemu so spracúvaním týchto údajov za účelom vybavenia objednávky podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Je možné kedykoľvek požiadať predávajúceho o výmaz týchto údajov z databázy a predávajúci sa zaväzuje neposkytovať tieto údaje tretej osobe. Predávajúci môže využiť registračné údaje pre zasielanie noviniek a iných informácií týkajúcich sa internetového predaja registrovaným užívateľom až do odvolania registrovaného užívateľa.

§11 Záverečné ustanovenia    Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka Slovenskej Republiky.

Dôležitá informácia:    Ak Vám príde akákoľvek automatická informácia o platbe generovaná systémom, platbu vykonajte až keď Vám pošlem e-mailom platobné údaje – pre prípad platby prevodom na účet a správu, že objednaný produkt / produkty sú pripravené na odoslanie.
Dodržaním tohoto opatrenia sa vyhneme problémom v prípade mojej technickej alebo zdravotnej poruchy. Za porozumenie ďakujem.

    S pozdravom C. Chorvát      Mobil: +421949876453       E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         Partnerský horoskop    Úvod - ukážka     

        Srdečne vás vítam a pozývam k porovnaniu horoskopov a posúdeniu vášho partnerského vzťahu. S jeho pomocou je možné podrobnejšie prešetriť energie pôsobiace na váš vzťah a zistiť, či máte spoločné ciele a záujmy ako aj zlučiteľné povahy resp. Temperamenty.               

Za čas narodenia sa v astrológii považuje okamžik prvého nádychu dieťaťa. Okrem rodiska a dátumu narodenia jednotlivca, ktoré určujú zemepisnú dĺžku, šírku a pásmový čas miesta narodenia a tak sú tiež podkladom pre stanovenie skutočného času narodenia, čas prvého nádychu je dôležitým údajom, bez ktorého nie je možné vypočítať dôležité prvky akéhokoľvek horoskopu alebo predpovede.

Pomocou týchto údajov sa určujú nielen skutočné polohy planét v čase narodenia, ale aj ďalšie prvky horoskopu. Snáď už viete, že v horoskope máme 12 znamení. To sú tridsať stupňové úseky 360 stupňového kruhu horoskopu – pozor, nie sú zhodné so súhvezdiami. Ďalej tu máme Ascendent. To je vlastne kľúč k výpočtu  správneho horoskopu. Predstavte si, že by ste sa narodili v čase východu Slnka. Vtedy by bola poloha Ascendenta zhodná s polohou Slnka v príslušnom znamení. Ascendent je vlastne bod, ktorý delí horoskop na jeho hornú – dennú časť a dolnú – nočnú časť.

Ascendent  určuje aj začiatok prvého astrologického domu a tým aj polohy všetkých ďalších astrologických domov. Tie sú  dôležité pre výklad jednotlivých oblastí nášho života. Takže vidíte, že bez skutočného času narodenia sa nezaobídeme. Čas narodenia je pre astrológa dôležitejší ako občiansky preukaz pre policajta.

Čas narodenia by sa mal dať zistiť aj na pôrodníckych oddeleniach nemocníc, kde sa od určitého času povinne zapisuje. Ale stretli sme sa aj s prípadom, kedy uviedli začiatok chirurgického pôrodu a nie jeho ukončenie nadýchnutím sa dieťaťa.

Dúfame, že teraz už rozumiete dôležitosti svojho  skutočného   času narodenia a budete si ho zisťovať včas, kým ešte máte príležitosť dozvedieť sa ho od Vašich rodičov, príbuzných alebo starších súrodencov. Nečakajte, kým Vám bude chýbať pri riešení dôležitých životných situácií. A rodičia, povedzte svojim deťom kedy sa narodili prv, ako sa odoberiete do večných lovíšť.

Obrázok aj výklad osobného horoskopu od Astrotheme

Pri vkladaní údajov o čase narodenia dávajte pozor aby ste sa nepomýlili. Keď sa horoskop zobrazí, posuňte sa pod jeho dolnú časť. Po nastavení možností ktoré chcete zobraziť alebo po ich zmene, nezabudnite kliknúť na ich "Redraw = Prekreslenie".
Osobný horoskop odhaľuje aj náchylnosť k chorobám.
Napríklad podľa knihy ENCYCLOPAEDIA of MEDICAL ASTROLOGY (Autor: H.L. Cornell, M.D.) je výskyt rakoviny spôsobený poškodením Venuše Plutom a nedostatočnosť obličiek poškodením Venuše Saturnom.
Škodlivé aspekty sú konjunkcia - 0°, pol-kvadratúra - 45°, kvadratúra - 90°, poldruha-kvadratúra - 135° a opozícia - 180°, ak je odchylka od presnej hodnoty aspektu menšia ako 5°. V takom prípade by ste mali požiadať svojho obvodného lekára / lekárku, aby Vás poslali na odborné vyšetrenie.

Vložte údaje o narodení: dátum a čas - AM = predpoludním, PM = popoludní, aj rodisko. Na preklad textov použite Chrome alebo Firefox s S3Google prekladačom. Text označte, skopírujte do schránky a potom preložte kliknutím v prekladači na "Translate from clipboard"
Ol...'s Biorhythms


Ročné horoskopy 2018
Denné horoskopy 2018

Úvod do astrológie

Preklad Chrome / Firefox
s S3.Google prekladačom.
Astrocontact Software
Astrotheme.com
Astroworld.net
Ephemeris.com
Horoskopy.aktuality.sk
Meridian Magazin.de

Seo servisOc...

Biorhythm widget free

Osobné a partnerské horoskopy

Osobné horoskopy Vám umožnia využiť Vaše vrodené schopnosti pri štúdiu aj voľbe povolania a byť v živote úspešnejší. Partnerské horoskopy Vám pomôžu nájsť si vhodného partnera / partnerku a vyhnúť sa beznádejným vzťahom a rozvodom. Týmto otázkam by ste mali venovať veľkú pozornosť, ide o dlhú a dôležitú časť života.

Predpovede podľa pohybov planét

Tranzity planét Vás upozornia na priaznivé obdobia, ktoré by ste mali aktívne využiť na tvorivú činnosť v povolaní alebo podnikaní, ale aj na k tomu nevhodné časy, kedy by ste mali byť opatrní a nemárniť svoju energiu a zdravie pri prekonávaní nezdolateľných prekážok. Pomôžu Vám aj pri dôležitých životných rozhodnutiach.

Konzultácie cez mobil alebo Skype

Tu ide o rozhovor s astrológom o otázkach ktoré Vás zaujímajú ako napríklad láska, povolanie, financie, alebo niečo iné o Vás alebo príbuzných. Konzultácia sa objednáva podobne ako iné produkty. Na termíne, druhu spojenia a otázkach sa dohodneme vopred, aby som si to mohol pripraviť. Dozviete sa viac ako pri písanom výklade.

Go to top