Google translator

Reklama zadarmo, zvýšenie návštěvnosti

Design & Features

Here should be the presentation of JSN ImageShow,
but it is not installed on your website.

Free Download Now

JSN Epic provides 6 major color variations for your taste. Each color variation covers not only the main background, but also color of drop-down menu, links, table's header and some others.

Color variations

Click on any screenshot to LIVE demo of that color variation. (reset to default)

Interactive images presentation by JSN ImageShow extension


Color configuration

Each template color can be configured by 3 different ways:

By template parameter

Configure the template color by template parameter

Template color can be set by template parameter Template Color in administration panel.

By "Page Class Suffix"

Configure the template color by Page Class Suffix

Template color can be defined in parameter Page Class Suffix of menu items as custom-color-xxx.

By Site tools panel

Configure the template color by Site tools panel

Template color can be selected by website visitor from Color Selector in Site tools.

Font Face

JSN Epic provides 3 font face options for major website types. Each font face option is actually a combination of 2 font types: one for content text, another for heading text and main navigation text.

Special Font (powered by Google Font Directory)

To make your website content look even better, we included feature to load special fonts directly from Google Font Directory. We have carefully selected the most appropriate special font for each text styles. Since this service is provided by Google, it's very reliable and fast.

Click on any screenshot to see LIVE demo of that font face. (reset to default)

Font Face Business Special

"Business / Corporation" style with special font

Font Face Personal Special

"Personal / Blog" style with special font

Font Face News Special

"Online News / Magazine" style with special font


Font Size

JSN Epic provides 3 text size options for major website audience.

Click on any screenshot to see LIVE demo of that font size. (reset to default)

Font Size Small

Small font size

Font Size Medium

Medium font size

Font Size Big

Big font size

Module Positions

JSN Epic provides 37+ module positions allowing you to have multiple layout configurations. All module positions are collapsible which means if you don't publish any modules in some positions it will not take any blank spaces leaving those for neighbor modules. Some positions are designed to arrange modules inside in horizontal layout which makes it very easy to reorder modules inside it.


Layout Configuration

Layout configuration by template parameters

JSN Epic allows you to change the width size for several critical layout elements. All settings can be done via template parameters in section LAYOUT SETTINGS.


Layout Variations

JSN Epic layout system is very flexible and capable. Module positions are designed in smart way to cover all possible spot where you might want to put content. Moreover, you can specify width of both overall layout and specific columns conveniently via template parameters. Bellow is live presentation of some most popular layout variations:

JSN Epic has incredibly beautiful clean design with ultra flexible layout built-up from 37+ module styles. The combination of 6 colors variation, 5 menu styles and 6 module styles results in a really remarkable website. In addition, super rich typography makes your content look stunning and clear for all users.

Layout

37+ module styles allowing you to have multiple layout configurations. All module positions are collapsible and can arrange modules in horizontal or vertical layout.

Read more about layout

Color Variations

6 major color variations for your taste. Each color variation covers not only the main background, but also color of drop-down menu, links, table's header and more.

Read more about color variations

Menu Styles

5 menu styles to display your website navigation on multiple positions. And...you don't need to install any external menu extension, cool huh.

Read more about menu styles

Typography

Super rich typography ready for the most comprehensive content presentation. Headings, text, links, tables, images, everything was designed with high level of refinement.

Read more about typography

Module Styles

6 box designs for module background styling and 20 icon designs for module title styling. Combination usage gives you 120 module styles in total. Pretty amazing!

Read more about module styles

Font Styles

3 font face options for major website types and 3 font size options for major audience. Each font face option is a combination of 2 font types, which looks stunning..

Read more about font styles

JSN Epic provides 5 menu styles to present your website navigation. The default Joomla! built-in menu module (mod_mainmenu) is utilized, so you don't need to install any external menu modules.

Top Menu

Top Menu

Top Menu allows you to arrange menu items in horizontal line and assign icons to them. All icons are configured directly in menu item settings page which is very convenient.

See live demo of Top Menu


Main Menu

Main Menu

Main Menu is very powerful menu built with clean accessible XHTML code structure and effective drop-down submenu panels.

Main Menu with icons and rich text

Main Menu Rich Text combined with Icons

You can add icon and descriptive text to each menu item to make them much clearer and more appealing. Both descriptive text and icons are configured directly in menu item settings page, which is very convenient.

See live demo of Main Menu


Side Menu

Side Menu

Side Menu is very unique vertical menu with slide-out panels. This menu is extremely efficient when you have complex navigation with a lot of menu items.

See live demo of Side Menu


Tree Menu

Tree Menu

Tree Menu represents menu items in clear tree-like hierarchy, which is very appropriate for indexing menu. By default all submenu items are collapsed until you select the parent menu item.

See live demo of Tree Menu


Div Menu

Div Menu

Div Menu is simple yet nice menu bar with items separated by slightly visible dashes. This menu is very suitable for footer navigation presentation.

Ukážky produktov

file: /// C: /Users/Oco.Oco-HP/Documents/Osobny%20horoskop%20-%20Microsoft%20Word.doc

file: /// C: /Users/Oco.Oco-HP/Documents/Partnersky%20horoskop%20-%20Microsoft%20Word.doc

 

Ukážky horoskopov a predpovedí

Osobny horoskop - Microsoft Word.doc - Microsoft Word Partnersky horoskop - Microsoft Word.doc - Microsoft Word
Ol...'s Biorhythms


Ročné horoskopy 2018
Denné horoskopy 2018

Úvod do astrológie

Preklad Chrome / Firefox
s S3.Google prekladačom.
Astrocontact Software
Astrotheme.com
Astroworld.net
Ephemeris.com
Horoskopy.aktuality.sk
Meridian Magazin.de

Seo servisOc...

Biorhythm widget free

Osobné a partnerské horoskopy

Osobné horoskopy Vám umožnia využiť Vaše vrodené schopnosti pri štúdiu aj voľbe povolania a byť v živote úspešnejší. Partnerské horoskopy Vám pomôžu nájsť si vhodného partnera / partnerku a vyhnúť sa beznádejným vzťahom a rozvodom. Týmto otázkam by ste mali venovať veľkú pozornosť, ide o dlhú a dôležitú časť života.

Predpovede podľa pohybov planét

Tranzity planét Vás upozornia na priaznivé obdobia, ktoré by ste mali aktívne využiť na tvorivú činnosť v povolaní alebo podnikaní, ale aj na k tomu nevhodné časy, kedy by ste mali byť opatrní a nemárniť svoju energiu a zdravie pri prekonávaní nezdolateľných prekážok. Pomôžu Vám aj pri dôležitých životných rozhodnutiach.

Konzultácie cez mobil alebo Skype

Tu ide o rozhovor s astrológom o otázkach ktoré Vás zaujímajú ako napríklad láska, povolanie, financie, alebo niečo iné o Vás alebo príbuzných. Konzultácia sa objednáva podobne ako iné produkty. Na termíne, druhu spojenia a otázkach sa dohodneme vopred, aby som si to mohol pripraviť. Dozviete sa viac ako pri písanom výklade.

Go to top