Google translator


Hodnotiaca tabuľka BMI Hmotnosť Zdravotné riziko 0 - 19,9 podváha stredné 20 - 24,9 normál. hmotnosť nízke 25 - 29,9 nadváha stredné 30 - 39,9 obezita vysoké >40 extrém. obezita veľmi vysoké

Advanced Stuff

We have been developing JSN Epic for more than 2 years and that tremendous amount of time allowed us to roll out some really advanced stuff. For us, the word “advanced” is not just fancy marketing buzz, but really something that you will not likely see anywhere else.

Easy to Start

JSN Epic provides unique mechanism of installing sample data on directly your current website. Just few clicks and the demo website is here.

More about sample data

Mobile Ready

JSN Epic provides special built-in design optimized for modern mobile devices such as iPhone, Android and Windows Mobile-based.

More about mobile support

Painless Configuration

JSN Epic provides 40+ template parameters for super flexible template configuration. All parameters are nicely arranged in multiple sections for easy and convenient access.

More about template configuration

Image Gallery

The image gallery you see on this website is cool product JSN ImageShow. You can use this product to show either professional photo portfolio or your family album.

Read more about JSN ImageShow

RTL Layout

All JoomlaShine templates are equipped with native RTL layout support. We tweak every tiny details to make template look absolutely awesome in RTL mode.

Read more about RTL layout

JSN UniForm

The powerful features of JSN UniForm will surely amazed you when first met. Easy-to-use, free from extreme technical knowledge, but still so practical, tons of form is all in your hand!

Read more about JSN UniForm

JSN Epic has some great features to improve your website visibility to search engines and audience with disabilities. All these SEO features are not new, but they are built-in the template and you do not have to install any additional extensions.

Source ordering

Source ordering

One of the most important SEO techniques is to make sure that search engine can find your critical content before others. To make this possible in our template code structure we generate the “center” part first and only after that “left” and “right” columns.

In this way, you can be sure that search engines will see your critical content first. You can use Lynx browser both online or offline to make sure of that.


Website Title

Website Title

This feature allows you to use value defined in parameter Site Name from Joomla Global Configuration and show it in tag <title> on every pages. By default Joomla! presents Site Name only at back-end and offline page. Now, with parameter Website Title you can utilize Site Name at front-end on every page. This is great feature to improve your website SEO, since you can define a website title with some important keywords and show it on every page.


Top H1 tag

Top h1 tag

This feature allows you to wrap website slogan to <h1> tag, which is good for both SEO and accessibility. As we all know, <h1> is the most important content tag and search engine normally pays special attention to the content in that tag. Once you configured your keyword-powered website title and slogan, you can include them in the first h1 tag to increase SE ranking.

All JoomlaShine templates can be effortlessly configured by template parameters. In template setting page, you will find 40+ template parameters arranged into logical groups for convenient operation.

Over 40 parameters to pick up


Set parameters without confusion

Most parameters are designed that way that you can simply select options without confusion about what value to define. All parameters are equipped with description text for easier understanding.

Parameters to control layout dimensions
Parameters to control layout dimensions

Parameters to control colors & styles
Parameters to control colors & styles

Parameters to control mobile settings
Parameters to control mobile settings

All JoomlaShine templates are equipped with native RTL layout support. We spent huge amount of time tweaking every tiny details of the template to make it look absolutely awesome in RTL mode. Everything is horizontally-flipped including dropdown main menu and side menu.

RTL layout support

(Select any menu item to get back to normal layout)

All JoomlaShine.com templates have special built-in design optimized for modern mobile devices iPhone, Android and Windows Mobile-based. The responsive design is applied for both Joomla 2.5 and 3.0 versions, and for Pro Edition only.

Unlike other template providers, we do not develop something that looks like a mobile app with heavy menu and animation. We built compact and lightweight version of the template preserving the whole original look-and-feel.

Mobile layout overview on Iphone

Mobile layout overview

Mobile layout overview

Module positions in mobile layout

Module positions in mobile layout

As default, all modules will be displayed on both desktop and mobile. To display a module on only desktop or on only mobile, you can add Module Class Suffix parameter as following:

  • Display a module on only desktop: display-desktop
  • Display a module on only mobile: display-mobile

Mobile layout overview on Ipad

Mobile Ipad layout overview

Mobile layout overview on Ipad


Optimized HTML overrides for mobile

Article presentation (com_content)

Article presentation (com_content)

News feeds presentation (com_newsfeeds)

News feeds presentation (com_newsfeeds)

We optimized HTML overrides for all default Joomla! extensions to make them looks neat in mobile edition. The work is mainly focused on rearrangement content from columns to rows.


Optimized menu for mobile

For mobile edition, we have built very simple, yet effective menu system, where all children menu items are presented as tree in collapsible panel. This menu system utilizes only little Javascript (MooTool) for expanding/collapsing submenu panels and is very fast and lightweight.

Special designed mobile menu system

Special designed mobile menu system

Children menu items are presented as tree

Children menu items are presented as tree

Mobile Menu with icons and rich text

The most amazing thing is mobile menu inherits all the goodies of regular menu like icons and rich text.

Mobile menu with icons applied

Mobile menu with icons applied

Mobile menu with rich text

Mobile menu with rich text

The responsive feature is enabled on live demo. You can check this by resizing the demo to the desired size and see how it presents on mobile devices.

Obrázok aj výklad osobného horoskopu od Astrotheme

Pri vkladaní údajov o čase narodenia dávajte pozor aby ste sa nepomýlili. Keď sa horoskop zobrazí, posuňte sa pod jeho dolnú časť. Po nastavení možností ktoré chcete zobraziť alebo po ich zmene, nezabudnite kliknúť na ich "Redraw = Prekreslenie".
Osobný horoskop odhaľuje aj náchylnosť k chorobám.
Napríklad podľa knihy ENCYCLOPAEDIA of MEDICAL ASTROLOGY (Autor: H.L. Cornell, M.D.) je výskyt rakoviny spôsobený poškodením Venuše Plutom a nedostatočnosť obličiek poškodením Venuše Saturnom.
Škodlivé aspekty sú konjunkcia - 0°, pol-kvadratúra - 45°, kvadratúra - 90°, poldruha-kvadratúra - 135° a opozícia - 180°, ak je odchylka od presnej hodnoty aspektu menšia ako 5°. V takom prípade by ste mali požiadať svojho obvodného lekára / lekárku, aby Vás poslali na odborné vyšetrenie.

Vložte údaje o narodení: dátum a čas - AM = predpoludním, PM = popoludní, aj rodisko. Na preklad textov použite Chrome alebo Firefox s S3Google prekladačom. Text označte, skopírujte do schránky a potom preložte kliknutím v prekladači na "Translate from clipboard"
Ol...'s Biorhythms


Ročné horoskopy 2018
Denné horoskopy 2018

Úvod do astrológie

Preklad Chrome / Firefox
s S3.Google prekladačom.
Astrocontact Software
Astrotheme.com
Astroworld.net
Ephemeris.com
Horoskopy.aktuality.sk
Meridian Magazin.de

Seo servisOc...

Biorhythm widget free

Osobné a partnerské horoskopy

Osobné horoskopy Vám umožnia využiť Vaše vrodené schopnosti pri štúdiu aj voľbe povolania a byť v živote úspešnejší. Partnerské horoskopy Vám pomôžu nájsť si vhodného partnera / partnerku a vyhnúť sa beznádejným vzťahom a rozvodom. Týmto otázkam by ste mali venovať veľkú pozornosť, ide o dlhú a dôležitú časť života.

Predpovede podľa pohybov planét

Tranzity planét Vás upozornia na priaznivé obdobia, ktoré by ste mali aktívne využiť na tvorivú činnosť v povolaní alebo podnikaní, ale aj na k tomu nevhodné časy, kedy by ste mali byť opatrní a nemárniť svoju energiu a zdravie pri prekonávaní nezdolateľných prekážok. Pomôžu Vám aj pri dôležitých životných rozhodnutiach.

Konzultácie cez mobil alebo Skype

Tu ide o rozhovor s astrológom o otázkach ktoré Vás zaujímajú ako napríklad láska, povolanie, financie, alebo niečo iné o Vás alebo príbuzných. Konzultácia sa objednáva podobne ako iné produkty. Na termíne, druhu spojenia a otázkach sa dohodneme vopred, aby som si to mohol pripraviť. Dozviete sa viac ako pri písanom výklade.

Go to top